از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: PreventGradient

#include <array_ops.h>

op هویتی که در صورت درخواست شیب ، خطایی را ایجاد می کند.

خلاصه

هنگامی که در یک نمودار اجرا می شود ، این op تانسور ورودی خود را همانطور که هست خارج می کند.

هنگام ساخت ops برای محاسبه شیب ها ، سیستم گرادیان TensorFlow هنگام جستجوی شیب این op یک خطا را برمی گرداند ، زیرا هیچ وقت نباید هیچ گرادیانی برای این تابع ثبت شود. این گزینه برای جلوگیری از برگشتن سکوت اشکالات ظریف به شیب های اجرا نشده در بعضی موارد گوشه ای وجود دارد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: هرگونه سنسور.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • message: وقتی کسی بخواهد این عملیات را از هم متمایز کند ، در خطا چاپ می شود.

بازده:

  • Output : همان سنسور ورودی است.

سازندگان و ویرانگران

PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PreventGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Message (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: PreventGradient :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PreventGradient .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PreventGradient::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پیام

Attrs Message(
  StringPiece x
)