หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตัวแทน TensorFlow

เสริมการเรียนรู้ด้วย TensorFlow

ตัวแทนทำให้การออกแบบใช้งานและทดสอบอัลกอริธึม RL ใหม่ง่ายขึ้นด้วยการจัดหาส่วนประกอบแบบโมดูลที่ผ่านการทดสอบอย่างดีซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและขยายได้ ช่วยให้การวนซ้ำรหัสอย่างรวดเร็วพร้อมการทดสอบที่ดีและการเปรียบเทียบ

ในการเริ่มต้นเราขอแนะนำให้ตรวจสอบ บทเรียน ของเรา

การติดตั้ง

ตัวแทน TF เผยแพร่งานสร้างรายคืนและมั่นคง สำหรับรายชื่อของปลดปล่อยอ่าน ข่าว ส่วน คำสั่งด้านล่างครอบคลุมการติดตั้ง TF-Agent ที่มีเสถียรภาพและทุกคืนจาก pypi.org เช่นเดียวกับจาก GitHub โคลน

มีเสถียรภาพ

เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อติดตั้งรุ่นเสถียรล่าสุด (0.5.0) ซึ่งทดสอบด้วย TensorFlow 2.2.x และ Python3

 pip install --user tf-agents
pip install --user tensorflow==2.2.0

# To get the matching examples and colabs
git clone https://github.com/tensorflow/agents.git
cd agents
git checkout v0.5.0

 

หากคุณต้องการใช้ TF-Agent กับ TensorFlow 1.15 หรือ 2.0 ให้ติดตั้งเวอร์ชั่น 0.3.0:

 pip install tf-agents==0.3.0
# Newer versions of tensorflow-probability require newer versions of TensorFlow.
pip install tensorflow-probability==0.8.0
 

ทุกคืน

งานสร้างทุกคืนมีคุณสมบัติใหม่กว่า แต่อาจมีเสถียรภาพน้อยกว่ารุ่นที่วางจำหน่าย งานสร้างยามค่ำคืนถูกผลักให้เป็น tf-agents-nightly เราแนะนำให้ติดตั้ง TensorFlow รุ่นกลางคืน ( tf-nightly ) และ TensorFlow Probability ( tfp-nightly ) เนื่องจากเป็นรุ่น TF-Agent ทุกคืนที่ได้รับการทดสอบ

หากต้องการติดตั้งเวอร์ชันบิลด์ต่อคืนให้รันสิ่งต่อไปนี้:

 # Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --user --upgrade tf-agents-nightly # depends on tf-nightly
# `--force-reinstall helps guarantee the right version.
pip install --user --force-reinstall tf-nightly
pip install --user --force-reinstall tfp-nightly
 

จาก GitHub

หลังจากการโคลนที่เก็บการอ้างอิงสามารถติดตั้งได้โดยการรัน pip install -e .[tests] TensorFlow จำเป็นต้องติดตั้งอย่างอิสระ: pip install --user tf-nightly

การบริจาค

เรากระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับคุณ! ดู CONTRIBUTING.md สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วม โครงการนี้เป็นไปตาม TensorFlow ของ จรรยาบรรณ โดยการเข้าร่วมคุณคาดว่าจะรักษารหัสนี้

ข่าว

ตัวแทน TF มีการเผยแพร่ที่เสถียรและทุกคืน การเผยแพร่ในช่วงกลางคืนมักจะใช้ได้ แต่อาจมีปัญหาเนื่องจากห้องสมุดต้นน้ำอยู่ในฟลักซ์ ตารางด้านล่างแสดงเวอร์ชันของ TensorFlow ที่ทดสอบกับการเปิดตัวตัวแทน TF แต่ละครั้งเพื่อช่วยผู้ใช้ที่อาจถูกล็อคเข้ากับ TensorFlow รุ่นที่ระบุ

ปล่อย สาขา / แท็ก เวอร์ชันของ TensorFlow
ทุกคืน เจ้านาย TF-คืน
0.5.0 v0.5.0 2.2.0
0.4.0 v0.4.0 2.1.0
0.3.0 v0.3.0 1.15.0 และ 2.0.0

ตัวอย่างการติดตั้งทุกคืนเสถียรล่าสุดและตัวแทน TF รุ่นเฉพาะ:

 # Stable
pip install tf-agents

# Nightly
pip install tf-agents-nightly

# Specific version
pip install tf-agents==0.3.0

 

หลักการ

โครงการนี้เป็นไปตาม หลักการ AI ของ Google โดยการเข้าร่วมการใช้หรือการมีส่วนร่วมในโครงการนี้คุณคาดว่าจะปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้

การอ้างอิง

หากคุณใช้รหัสนี้โปรดอ้างอิงเป็น:

 @misc{TFAgents,
 title = { {TF-Agents}: A library for Reinforcement Learning in TensorFlow},
 author = "{Sergio Guadarrama and Anoop Korattikara and Oscar Ramirez and
   Pablo Castro and Ethan Holly and Sam Fishman and Ke Wang and
   Ekaterina Gonina and Neal Wu and Efi Kokiopoulou and Luciano Sbaiz and
   Jamie Smith and Gábor Bartók and Jesse Berent and Chris Harris and
   Vincent Vanhoucke and Eugene Brevdo}",
 howpublished = {\url{https://github.com/tensorflow/agents} },
 url = "https://github.com/tensorflow/agents",
 year = 2018,
 note = "[Online; accessed 25-June-2019]"
}