Chữ ký chung cho các mô-đun TF Hub

Giới thiệu

TensorFlow Hub lưu trữ các mô hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các mô hình cho cùng một nhiệm vụ được khuyến khích triển khai một API chung để người tiêu dùng mô hình có thể dễ dàng trao đổi chúng mà không cần sửa đổi mã sử dụng chúng, ngay cả khi chúng đến từ các nhà xuất bản khác nhau.

Mục tiêu là làm cho việc trao đổi các mô hình khác nhau cho cùng một nhiệm vụ trở nên đơn giản như chuyển đổi một siêu tham số có giá trị chuỗi. Cùng với đó, người tiêu dùng mô hình có thể dễ dàng tìm thấy mô hình tốt nhất cho vấn đề của họ.

Thư mục này thu thập các thông số kỹ thuật của chữ ký chung cho các mô-đun ở định dạng Hub TF1 .

Lưu ý rằng định dạng TF1 Hub không còn được dùng nữa để thay thế bằng định dạng TF2 SavingModelcác API Common SavingModel của nó.

Chữ ký