ประเภทอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์

public enum DeviceKind

ประเภทอุปกรณ์ TensorFlow

 • ประเภทอุปกรณ์ CPU

  คำประกาศ

  case cpu
 • ประเภทอุปกรณ์ GPU

  คำประกาศ

  case gpu
 • ประเภทอุปกรณ์ TPU

  คำประกาศ

  case tpu
,
public enum DeviceKind

ประเภทอุปกรณ์ TensorFlow

 • ประเภทอุปกรณ์ CPU

  คำประกาศ

  case cpu
 • ประเภทอุปกรณ์ GPU

  คำประกาศ

  case gpu
 • ประเภทอุปกรณ์ TPU

  คำประกาศ

  case tpu