ประเภทอุปกรณ์

public enum DeviceKind

ชนิดอุปกรณ์ TensorFlow

 • ประเภทอุปกรณ์ซีพียู

  ประกาศ

  case cpu
 • gpu

  ประเภทอุปกรณ์ GPU

  ประกาศ

  case gpu
 • tpu

  ประเภทอุปกรณ์ TPU

  ประกาศ

  case tpu