การขยายความ

public enum Padding

รูปแบบการขยายความ ใช้โดย padding, convolution และ pooling ops

 • รูปแบบการเติมที่ "ถูกต้อง"

  ประกาศ

  case valid
 • รูปแบบการเติม "เดียวกัน"

  ประกาศ

  case same
 • ประกาศ

  public var raw: _Raw.Padding { get }