ปรับขนาดวิธีการ

public enum ResizeMethod

อัลกอริทึมการปรับขนาด

 • การแก้ไขเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

  ประกาศ

  case nearest
 • การแก้ไขแบบสองทาง

  ประกาศ

  case bilinear
 • การแก้ไขแบบ Bicubic

  ประกาศ

  case bicubic
 • Lanczos เคอร์เนลที่มีรัศมี 3

  ประกาศ

  case lanczos3
 • Lanczos เคอร์เนลที่มีรัศมี 5

  ประกาศ

  case lanczos5
 • เคอร์เนล Gaussian มีรัศมี 3 , ซิก 1.5 / 3.0

  ประกาศ

  case gaussian
 • Mitchell-Netravali Cubic ฟิลเตอร์กรองอากาศแบบไม่มีอินเทอร์โพเลตติ้ง

  ประกาศ

  case mitchellcubic