รวมกันได้

public protocol Mergeable : AdditiveArithmetic, Differentiable

ประเภทที่มีค่าที่รองรับการดำเนินการไบนารี่ที่หาอนุพันธ์ได้

ใช้โดย BidirectionalRecurrentLayer เป็นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับฟังก์ชันผสาน

 • เชื่อมต่อสองค่าเข้าด้วยกัน

  คำประกาศ

  @differentiable
  static func concatenate(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • เพิ่มสองค่าและสร้างผลรวม

  บันทึก

  การเปลี่ยน sum รวมเป็น + ส่งผลให้คอมไพเลอร์ขัดข้องเมื่อปรับ Tensor เป็น Mergeable (SR-13229)

  คำประกาศ

  @differentiable
  static func sum(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • เฉลี่ยสองค่า

  คำประกาศ

  @differentiable
  static func average(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • คูณสองค่า

  คำประกาศ

  @differentiable
  static func multiply(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • สแต็กสองค่า

  คำประกาศ

  @differentiable
  static func stack(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self