สถิติโฮสต์

public struct HostStatistics

รวบรวมตัวนับการทำนายที่ถูกต้องและผลรวมการสูญเสีย