הצטרף ל-TensorFlow ב-Google I/O, 11-12 במאי הירשם עכשיו

שנה ספרייה עבור משתמשים שאינם TFX

Transform זמין כספרייה עצמאית.

תיעוד מודול tft הוא המודול היחיד שרלוונטי למשתמשי TFX. מודול tft_beam רלוונטי רק בעת שימוש ב-Transform כספרייה עצמאית. בדרך כלל, משתמש TFX בונה preprocessing_fn , ושאר הקריאות לספריית Transform מתבצעות על ידי רכיב Transform.