جریان تنسور:: خدمت:: ResourceUnsafeLoader

#include <loader.h>

لودر است که بی اعتنا به منابع است.

خلاصه

آن EstimateResources () روش بازده 0، بنابراین به طور موثر غیر فعال کردن چک ایمنی مبتنی بر منابع در سیستم خدمت.

لودر که تجربی، و یا در محیط هایی که بررسی های ایمنی منابع لازم نیست اجرا هستند، می تواند زیر مجموعه ResourceUnsafeLoader جای لودر .

وراثت

به ارث برده از: tensorflow :: خدمت :: لودر

توابع عمومی

EstimateResources (ResourceAllocation *estimate) const final
virtual Status
منابعی را که یک سرویس پذیر استفاده خواهد کرد تخمین می زند.

توابع عمومی

برآورد منابع

virtual Status EstimateResources(
  ResourceAllocation *estimate
) const final

منابعی را که یک سرویس پذیر استفاده خواهد کرد تخمین می زند.

مهم: اجرای این روش باید از الزامات زیر پیروی کند، که سیستم سرویس دهی را قادر می سازد تا به درستی در مورد اینکه کدام سرویس ها می توانند به طور ایمن بارگیری شوند، استدلال کند:

  1. برآورد باید نمایانگر یک کران بالای مقدار واقعی باشد.
  2. قبل از بارگذاری، تخمین ممکن است شامل منابعی باشد که به نمونه خاصی از دستگاه محدود نمی شوند، به عنوان مثال RAM در یکی از دو GPU.
  3. در حین بارگذاری، برای هر دستگاهی با چندین نمونه (مثلاً دو پردازنده گرافیکی)، تخمین باید نمونه ای را که هر منبع به آن متصل است، مشخص کند.
  4. برآورد باید به طور یکنواخت غیر افزایشی باشد، یعنی نمی تواند در طول زمان افزایش یابد. دلایل کاهش بالقوه آن در طول زمان برمی گرداند
    تخمینی از منابعی که قابل سرویس دهی پس از بارگیری مصرف می کند. اگر سرویس‌پذیر قبلاً بارگذاری شده باشد، تخمینی از مصرف واقعی منابع را برمی‌گرداند.