przepływ tensorowy:: porcja:: ResourceUnsafeLoader

#include <loader.h>

Loader , który jest nieświadomy zasobów.

Streszczenie

Jej EstimateResources () Metoda zwraca 0, a tym samym skutecznie wyłączenie kontroli bezpieczeństwa zasobów opartych na systemie obsługującym.

Ładowarki, które są eksperymentalne, lub pracować w środowisku, które nie wymagają kontroli bezpieczeństwa zasobów, może podklasy ResourceUnsafeLoader zamiast Loader .

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: służąc :: Loader

Funkcje publiczne

EstimateResources (ResourceAllocation *estimate) const final
virtual Status
Szacuje zasoby, z których będzie korzystał element udostępniany.

Funkcje publiczne

Oszacowanie zasobów

virtual Status EstimateResources(
  ResourceAllocation *estimate
) const final

Szacuje zasoby, z których będzie korzystał element udostępniany.

WAŻNE: Implementacja tej metody musi być zgodna z następującymi wymaganiami, które umożliwią systemowi obsługującemu prawidłowe rozumowanie, które serwable można bezpiecznie załadować:

  1. Szacunek musi stanowić górną granicę rzeczywistej wartości.
  2. Przed załadowaniem oszacowanie może obejmować zasoby, które nie są powiązane z żadną konkretną instancją urządzenia, np. pamięć RAM na jednym z dwóch procesorów graficznych.
  3. Po załadowaniu w przypadku dowolnych urządzeń z wieloma instancjami (np. dwoma procesorami graficznymi) oszacowanie musi określać instancję, z którą powiązany jest każdy zasób.
  4. Oszacowanie musi być monotonicznie nierosnące, tj. nie może wzrastać w czasie. Powody, dla których potencjalnie może się zmniejszać z czasem Zwroty
    oszacowanie zasobów, które zużyje udostępniany po załadowaniu. Jeśli serwable został już załadowany, zwraca oszacowanie rzeczywistego wykorzystania zasobów.