เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: EncodePng

#include <image_ops.h>

PNG เข้ารหัสภาพ

สรุป

image เป็น 3-D uint8 หรือ uint16 Tensor ของรูปร่าง [height, width, channels] โดยที่ channels คือ:

 • 1: สำหรับโทนสีเทา
 • 2: สำหรับโทนสีเทา + อัลฟา
 • 3: สำหรับ RGB
 • 4: สำหรับ RGBA

ระดับการบีบอัด ZLIB การบีบ compression สามารถเป็น -1 สำหรับค่าเริ่มต้นของตัวเข้ารหัส PNG หรือค่าตั้งแต่ 0 ถึง 9 9 เป็นระดับการบีบอัดสูงสุดโดยสร้างเอาต์พุตที่เล็กที่สุด แต่ช้ากว่า

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ภาพ: 3 มิติที่มีรูปร่าง [height, width, channels]

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • การบีบอัด: ระดับการบีบอัด

ผลตอบแทน:

 • Output : 0-D รูปภาพที่เข้ารหัส PNG

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodePng::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

contents
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Compression (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: EncodePng :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ EncodePng

คุณลักษณะสาธารณะ

เนื้อหา

::tensorflow::Output contents

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

EncodePng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodePng::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

การบีบอัด

Attrs Compression(
 int64 x
)