จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax

#include <nn_ops.h>

คำนวณการไล่ระดับสีลำดับที่สองของฟังก์ชัน maxpooling

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: อินพุตดั้งเดิม
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: 4 มิติที่มีรูปร่าง [batch, height, width, channels] การไล่ระดับสีเขียนอินพุตของ max_pool
 • argmax: ดัชนีของค่าสูงสุดที่เลือกสำหรับแต่ละเอาต์พุตของ max_pool
 • ksize: ขนาดของหน้าต่างสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต
 • ก้าวย่าง: ก้าวของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต
 • padding: ประเภทของอัลกอริทึมการขยายที่จะใช้

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • include_batch_in_index: รวมมิติแบตช์ไว้ในดัชนี argmax ของ argmax ไม่

ผลตอบแทน:

 • Output : การไล่ระดับสีของการไล่ระดับสีเขียนอินพุตของ max_pool

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

IncludeBatchInIndex (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ MaxPoolGradGradWithArgmax

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

IncludeBatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)