เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QueueDequeueMany

#include <data_flow_ops.h>

Dequeues n tuples ของ tenors ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปจากคิวที่กำหนด

สรุป

ถ้าคิวถูกปิดและมีน้อยกว่า n องค์ประกอบข้อผิดพลาด OutOfRange จะถูกส่งกลับ

การดำเนินการนี้เชื่อมต่อเทนเซอร์ขององค์ประกอบคิวองค์ประกอบตามมิติที่ 0 เพื่อสร้างเทนเซอร์ส่วนประกอบเดียว ทั้งหมด ของส่วนประกอบใน tuple dequeued จะมีขนาด n ในมิติ 0

การดำเนินการนี้มีเอาต์พุต k โดยที่ k คือจำนวนของคอมโพเนนต์ในทูเปิลที่จัดเก็บในคิวที่กำหนดและเอาต์พุต i คือส่วนประกอบ ith ของทูเปิลที่ไม่ได้รับคิว

NB หากคิวว่างการดำเนินการนี้จะบล็อกจนกว่าองค์ประกอบ n จะถูกยกเลิกการจัดคิว (หรือเวลาผ่านไป 'timeout_ms' หากระบุ)

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ที่จับ: ที่จับไปยังคิว
 • n: จำนวนสิ่งที่ต้องทำ
 • component_types: ประเภทของแต่ละองค์ประกอบในทูเปิล

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • timeout_ms: ถ้าคิวมีน้อยกว่า n องค์ประกอบการดำเนินการนี้จะบล็อกไม่เกิน timeout_ms มิลลิวินาที หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

ผลตอบแทน:

 • OutputList : อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ถูกยกเลิกการจัดคิวเป็นทูเปิล

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueMany::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

components
operation

หน้าที่สาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

TimeoutMs (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นทางเลือกสำหรับ QueueDequeueMany

คุณลักษณะสาธารณะ

ส่วนประกอบ

::tensorflow::OutputList components

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueMany::Attrs & attrs
)

ผู้ดำเนินการ []

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

หมดเวลา

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)