เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

เครื่องอ่านที่ส่งออกเรกคอร์ดจากไฟล์ TensorFlow Records

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

  • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่าเครื่องอ่านนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้นจะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
  • shared_name: หากไม่ว่างเปล่าผู้อ่านนี้จะถูกตั้งชื่อในที่เก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยชื่อ shared_name นี้ มิฉะนั้นชื่อโหนดจะถูกใช้แทน

ผลตอบแทน:

  • Output : หมายเลขอ้างอิงสำหรับอ้างอิง Reader

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
reader_handle

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ TFRecordReader

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

หน้าที่สาธารณะ

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ประเภทการบีบอัด

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)