ปรับแต่งในสตรีเป็นครั้งแรกในการประชุมทางวิชาการ ML อังคารนี้ 19 ตุลาคมเวลา 09:00 PST ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: คิว Attrs

#include <data_flow_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QueueEnqueue

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

timeout_ms_ = -1
int64

หน้าที่สาธารณะ

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากคิวเต็มการดำเนินการนี้จะบล็อกได้นานถึง timeout_ms มิลลิวินาที

คุณลักษณะสาธารณะ

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::timeout_ms_ = -1

หน้าที่สาธารณะ

หมดเวลา

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

หากคิวเต็มการดำเนินการนี้จะบล็อกได้นานถึง timeout_ms มิลลิวินาที

หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

ค่าเริ่มต้นคือ -1