เวอร์ชัน TensorFlow API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ขณะนี้มี TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้ คุณลักษณะหลัก การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชันมีอยู่ใน บันทึกย่อประจำรุ่น

เทนเซอร์โฟลว์ 2

เทนเซอร์โฟลว์ 1

สามารถดูสาขาของเอกสารก่อนหน้านี้ได้ที่ GitHub