หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ติดตั้ง TensorFlow Lattice

มีหลายวิธีในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ TensorFlow Lattice (TFL)

  • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้และใช้ TFL ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง: เรียกใช้บทช่วยสอนใด ๆ (เช่น บทช่วยสอนเครื่องมือประมาณค่ากระป๋อง )
  • หากต้องการใช้ TFL บนเครื่องโลคัลให้ติดตั้งแพ็คเกจ pip tensorflow-lattice
  • หากคุณมีการกำหนดค่าเครื่องที่ไม่ซ้ำกันคุณสามารถสร้างแพ็คเกจจากต้นทางได้

ติดตั้ง TensorFlow Lattice โดยใช้ pip

ติดตั้งโดยใช้ pip

pip install --upgrade tensorflow-lattice

สร้างจากแหล่งที่มา

โคลน repo github:

git clone https://github.com/tensorflow/lattice.git

สร้างแพ็คเกจ pip จากแหล่งที่มา:

python setup.py sdist bdist_wheel --universal --release

ติดตั้งแพ็คเกจ:

pip install --user --upgrade /path/to/pkg.whl