หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ติดตั้ง TensorFlow Quantum

มีสองสามวิธีในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ TensorFlow Quantum (TFQ):

 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้และใช้ TFQ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง - เรียกใช้ บทเรียน TensorFlow Quantum โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ Google Colab
 • หากต้องการใช้ TensorFlow Quantum บนเครื่องท้องถิ่นให้ติดตั้งแพ็กเกจ TFQ โดยใช้เครื่องมือจัดการแพ็กเกจของ Python
 • หรือสร้าง TensorFlow Quantum จากแหล่งที่มา

TensorFlow Quantum รองรับ Python 3.6 และ 3.7 และขึ้นอยู่กับ Cirq โดยตรง

แพ็คเกจ Pip

ความต้องการ

 • pip 19.0 หรือใหม่กว่า (ต้องการการสนับสนุน manylinux2010 )
 • TensorFlow == 2.1

ดู คู่มือการติดตั้ง TensorFlow เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python ของคุณและสภาพแวดล้อมเสมือน (อุปกรณ์เสริม)

อัพเกรด pip และติดตั้ง TensorFlow

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.1.0

ติดตั้งแพ็คเกจ

ติดตั้ง TensorFlow Quantum ที่เสถียรล่าสุด:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

ติดตั้ง TensorFlow Quantum เวอร์ชันล่าสุด:

 pip3 install -U tfq-nightly

สร้างจากแหล่งที่มา

ขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านการทดสอบสำหรับระบบที่คล้ายกับ Ubuntu

1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python 3

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3
 sudo apt install python3 python3-dev python3-venv python3-pip
 python3 -m pip install --upgrade pip

2. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือน

 python3 -m venv tfq_env
 source tfq_env/bin/activate

3. ติดตั้ง Bazel

ดู TensorFlow build จาก คู่มือ ต้นทาง เพื่อติดตั้งระบบ Bazel build

เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับ TensorFlow จำเป็นต้องมี bazel รุ่น 0.26.1 หรือต่ำกว่า หากต้องการลบ Bazel รุ่นใด ๆ ที่มีอยู่:

 sudo apt-get remove bazel

จากนั้นติดตั้ง Bazel เวอร์ชั่น 0.26.0:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/0.26.0/bazel_0.26.0-linux-x86_64.deb
 sudo dpkg -i bazel_0.26.0-linux-x86_64.deb

4. สร้าง TensorFlow จากแหล่งที่มา

อ่าน TensorFlow บิลด์ จากแหล่งข้อมูล เพื่อดูรายละเอียด TensorFlow Quantum เข้ากันได้กับ TensorFlow เวอร์ชัน 2.1

ดาวน์โหลด ซอร์สโค้ด TensorFlow :

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.1.0

ติดตั้งการขึ้นต่อกันของ TensorFlow:

 python3 -m pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 python3 -m pip install -U keras_applications --no-deps
 python3 -m pip install -U keras_preprocessing --no-deps

กำหนดค่าการสร้าง TensorFlow ตำแหน่ง Python เริ่มต้นและเส้นทางของไลบรารี Python ควรชี้ไปที่สภาพแวดล้อมเสมือน แนะนำให้ใช้ตัวเลือกเริ่มต้น:

 ./configure

ตรวจสอบว่ารุ่น Bazel ของคุณถูกต้อง:

 bazel version

สร้างแพ็คเกจ TensorFlow:

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

หลังจากการสร้างเสร็จสมบูรณ์ติดตั้งแพคเกจ:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/ name_of_generated_wheel .whl

5. ดาวน์โหลด TensorFlow Quantum

ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดของ TensorFlow Quantum และติดตั้งข้อกำหนด:

 cd ..
 git clone https://github.com/tensorflow/quantum.git
 cd quantum
 python3 -m pip install -r requirements.txt

ยืนยันเวอร์ชัน Bazel ของคุณ (เนื่องจากสามารถอัปเดตอัตโนมัติ):

 bazel version

6. สร้างแพ็คเกจ pip ของ Quantum ของ TensorFlow

สร้างแพ็คเกจ pip ของ TensorFlow Quantum และติดตั้ง:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/ name_of_generated_wheel .whl