امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

هوش مصنوعی مسئولانه با آموزش TensorFlow

TensorFlow ابزارهای مختلفی را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید با استفاده از آنها در گردش کار خود مدلهای یادگیری ماشین را با مسئولیت بیشتری توسعه دهید. برای شروع کار با ابزارهایی برای ارزیابی و اصلاح عدالت مدل ، آموزشهای اینجا را مرور کنید.

ارزیابی و اصلاح عدالت

مقدمه ای بر شاخص های انصاف که در یک دفترچه یادداشت Google Colab اجرا می شوند. روی دکمه Run in Google Colab کلیک کنید تا خودتان امتحان کنید.
برای ارزیابی معیارهای انصاف که معمولاً در مدل های TF Hub Text Embedding با استفاده از مجموعه نظرات مدنی استفاده می شود ، از شاخص های عدالت استفاده کنید.
MinDiff ، یک روش اصلاح مدل که می تواند عملکرد مدل را در معیارهای عدالت که معمولاً استفاده می شود ، بهبود بخشد.