ลดความแม่นยำConvertible

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ประเภทที่มีคุณสมบัติเทนเซอร์จุดลอยตัวที่ซ้อนกันและองค์ประกอบสามารถแปลงจากความแม่นยำเต็มรูปแบบเป็นความแม่นยำที่ลดลงและในทางกลับกัน

  • ผลตอบแทนสำเนาของ self แปลงซ้อนคุณสมบัติเมตริกซ์ลอยจุดและองค์ประกอบจากความแม่นยำที่เต็มไปด้วยความแม่นยำลดลง

  • ผลตอบแทนสำเนาของ self แปลงซ้อนคุณสมบัติเมตริกซ์ลอยจุดและองค์ประกอบจากความแม่นยำที่เต็มไปด้วยความแม่นยำลดลง