อุปกรณ์

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
public struct Device
extension Device: Equatable
extension Device: CustomStringConvertible

อุปกรณ์ที่ Tensor s สามารถจัดสรร