עיצוב קוד דוגמנות TensorFlow עבור TFX

בעת תכנון קוד הדוגמנות של TensorFlow עבור TFX, יש כמה פריטים שכדאי להיות מודעים אליהם, כולל הבחירה של ממשק API למודלים.

 • צורכת: SavedModel מן Transform , והנתונים ExampleGen
 • פולט: דגם מאומן בפורמט SavedModel

שכבת הקלט של המודל שלך צריכה לצרוך מן SavedModel שנוצרה על ידי Transform רכיב, ואת השכבות של מודל Transform צריכות להיכלל עם המודל שלך, כך שכאשר אתה מייצא SavedModel שלך EvalSavedModel הם יכללו את התמורות שנוצרו על ידי Transform רְכִיב.

עיצוב דגם TensorFlow טיפוסי עבור TFX נראה כך:

def _build_estimator(tf_transform_dir,
           config,
           hidden_units=None,
           warm_start_from=None):
 """Build an estimator for predicting the tipping behavior of taxi riders.

 Args:
  tf_transform_dir: directory in which the tf-transform model was written
   during the preprocessing step.
  config: tf.contrib.learn.RunConfig defining the runtime environment for the
   estimator (including model_dir).
  hidden_units: [int], the layer sizes of the DNN (input layer first)
  warm_start_from: Optional directory to warm start from.

 Returns:
  Resulting DNNLinearCombinedClassifier.
 """
 metadata_dir = os.path.join(tf_transform_dir,
               transform_fn_io.TRANSFORMED_METADATA_DIR)
 transformed_metadata = metadata_io.read_metadata(metadata_dir)
 transformed_feature_spec = transformed_metadata.schema.as_feature_spec()

 transformed_feature_spec.pop(_transformed_name(_LABEL_KEY))

 real_valued_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column(key, shape=())
   for key in _transformed_names(_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns = [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_VOCAB_SIZE + _OOV_SIZE, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_VOCAB_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_FEATURE_BUCKET_COUNT, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_BUCKET_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=num_buckets, default_value=0)
   for key, num_buckets in zip(
     _transformed_names(_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS), #
     _MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES)
 ]
 return tf.estimator.DNNLinearCombinedClassifier(
   config=config,
   linear_feature_columns=categorical_columns,
   dnn_feature_columns=real_valued_columns,
   dnn_hidden_units=hidden_units or [100, 70, 50, 25],
   warm_start_from=warm_start_from)