przepływ tensorowy:: porcja:: ZapisanoModelBundleFactory

#include <saved_model_bundle_factory.h>

Fabryka, która tworzy SavedModelBundles na podstawie ścieżek eksportu SavedModel lub SessionBundle.

Streszczenie

Emitowane sesje obsługują tylko Run() i chociaż nie są one wymuszane, oczekuje się, że klient będzie wykonywał tylko niemutujące wywołania Run(). (Jeśli to ograniczenie, które dodaliśmy jako środek bezpieczeństwa, jest problematyczne w Twoim przypadku użycia, skontaktuj się z zespołem TensorFlow Serving, aby omówić jego wyłączenie.)

Jeśli konfiguracja wywołuje przetwarzanie wsadowe, emitowane sesje automatycznie wywołują w tle Run() w tle, używając SharedBatchScheduler należącego do fabryki. Wątki „config.num_batch_threads” są współużytkowane we wszystkich wystąpieniach sesji utworzonych przez tę fabrykę. Jednak każda sesja ma własną dedykowaną kolejkę o rozmiarze „config.max_enqueued_batches”.

Fabryka może również oszacować wymagania dotyczące zasobów (np. pamięci RAM) pakietu SavedModelBundle na podstawie SavedModel (tj. przed załadowaniem sesji).

Ta klasa jest bezpieczna wątkowo.

Publiczne funkcje statyczne

Create (const SessionBundleConfig & config, std::unique_ptr< SavedModelBundleFactory > *factory)
Status
Instancję SavedModelBundleFactory użyciu config.

Funkcje publiczne

CreateSavedModelBundle (const string & path, std::unique_ptr< SavedModelBundle > *bundle)
Status
Tworzy wystąpienie pakietu z podanej ścieżki eksportu lub SavedModel.
CreateSavedModelBundleWithMetadata (const Loader::Metadata & metadata, const string & path, std::unique_ptr< SavedModelBundle > *bundle)
Status
Tworzy wystąpienie pakietu z podanej ścieżki eksportu lub SavedModel i podanych metadanych.
EstimateResourceRequirement (const string & path, ResourceAllocation *estimate) const
Status
Szacuje zasoby, z których pakiet SavedModel będzie używany po załadowaniu, na podstawie ścieżki eksportu.
config () const
const SessionBundleConfig &

Publiczne funkcje statyczne

Tworzyć

Status Create(
  const SessionBundleConfig & config,
  std::unique_ptr< SavedModelBundleFactory > *factory
)

Instancję SavedModelBundleFactory użyciu config.

Detale
Parametry
config
Konfiguracja z opcjami inicjalizacji.
factory
Nowo utworzona fabryka, jeśli zwrócony status jest OK.

Funkcje publiczne

Utwórz zapisany pakiet modeli

Status CreateSavedModelBundle(
  const string & path,
  std::unique_ptr< SavedModelBundle > *bundle
)

Tworzy wystąpienie pakietu z podanej ścieżki eksportu lub SavedModel.

Detale
Parametry
path
Ścieżka do modelu.
bundle
Nowo utworzony SavedModelBundle, jeśli zwrócony status jest OK.

Utwórz zapisany pakiet modeli z metadanymi

Status CreateSavedModelBundleWithMetadata(
  const Loader::Metadata & metadata,
  const string & path,
  std::unique_ptr< SavedModelBundle > *bundle
)

Tworzy wystąpienie pakietu z podanej ścieżki eksportu lub SavedModel i podanych metadanych.

Detale
Parametry
metadata
Metadane, które mają być powiązane z pakietem.
path
Ścieżka do modelu.
bundle
Nowo utworzony SavedModelBundle, jeśli zwrócony status jest OK.

Szacunkowe wymagania dotyczące zasobów

Status EstimateResourceRequirement(
  const string & path,
  ResourceAllocation *estimate
) const 

Szacuje zasoby, z których pakiet SavedModel będzie używany po załadowaniu, na podstawie ścieżki eksportu.

Detale
Parametry
path
Ścieżka do modelu.
estimate
Szacunki wykorzystania zasobów wyjściowych. Mogą zostać zapełnione różne rodzaje zasobów (np. procesor, pamięć RAM itp.).

konfiguracja

const SessionBundleConfig & config() const