เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow ในแบบฝึกหัดการผลิต

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ TensorFlow Extended (TFX) คือการเรียนรู้โดยการลงมือทำ บทช่วยสอนเหล่านี้เป็นตัวอย่างส่วนสำคัญของ TFX ประกอบด้วยแบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นและแบบฝึกหัดขั้นสูงเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการดำดิ่งสู่ส่วนขั้นสูงของ TFX

บทแนะนำการเริ่มต้น

อาจเป็นไปป์ไลน์ที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถสร้างได้เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น คลิกปุ่ม Run in Google Colab
สร้างบนไปป์ไลน์อย่างง่ายเพื่อเพิ่มส่วนประกอบการตรวจสอบข้อมูล
การสร้างไปป์ไลน์การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มองค์ประกอบทางวิศวกรรมคุณลักษณะ
สร้างบนไปป์ไลน์อย่างง่ายเพื่อเพิ่มส่วนประกอบการวิเคราะห์แบบจำลอง

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ TFX แล้วให้ตรวจสอบบทช่วยสอนและคำแนะนำเพิ่มเติมเหล่านี้ และอย่าลืมอ่าน คู่มือการใช้งาน TFX
การแนะนำทีละองค์ประกอบสำหรับ TFX รวมถึง บริบทแบบโต้ตอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มีประโยชน์มาก คลิกปุ่ม Run in Google Colab
บทช่วยสอนที่แสดงวิธีการพัฒนาส่วนประกอบ TFX ของคุณเอง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ TFX และ Cloud AI Platform Pipelines เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีสร้างไปป์ไลน์ Machine Learning บน Google Cloud
สมุดบันทึก Google Colab นี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ TensorFlow Data Validation (TFDV) เพื่อตรวจสอบและแสดงภาพชุดข้อมูลรวมถึงการสร้างสถิติเชิงบรรยายการอนุมานสคีมาและการค้นหาความผิดปกติ
สมุดบันทึก Google Colab นี้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่สามารถใช้ TensorFlow Model Analysis (TFMA) เพื่อตรวจสอบและแสดงภาพลักษณะของชุดข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลตามแกนความแม่นยำต่างๆ
บทช่วยสอนนี้สาธิตวิธีใช้ TensorFlow Serving เพื่อให้บริการโมเดลโดยใช้ REST API แบบง่าย

วิดีโอและการอัปเดต

สมัครสมาชิก TFX YouTube Playlist และ บล็อก สำหรับวิดีโอและการอัปเดตล่าสุด