เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

ข้อมูลอ้างอิง TFX API

TensorFlow Extended

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์แบบจำลอง

เสิร์ฟ

ML Metadata

TFX ห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันขั้นพื้นฐาน ( tfx_bsl )