เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ข้อมูลอ้างอิง TFX API

TensorFlow ขยาย

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์แบบจำลอง

ให้บริการ

ข้อมูลเมตา ML

TFX Basic ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน ( tfx_bsl )