หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow Serving API Reference

tensorflow :: การให้บริการ

การเรียนการสอน

tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredVersionPolicy อินเทอร์เฟซสำหรับนโยบายที่จะใช้สำหรับการเปลี่ยนเวอร์ชันที่ให้บริการได้ในสตรีมที่ให้บริการได้
tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction การดำเนินการและรหัสของบริการที่เชื่อมโยงกับมัน
tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredVersionsManager ตัวจัดการที่ใช้ Target < Loader > API ซึ่งใช้การเรียกกลับเวอร์ชันที่ต้องการเพื่อกำหนดเวอร์ชันที่สามารถใช้งานได้ที่จะโหลด
tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredVersionsManager :: ตัวเลือก กำหนดค่าอ็อพชันและอ็อบเจ็กต์ pluggable ที่จะใช้โดย AspiredVersionsManager
tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredVersionsManagerBuilder สร้าง AspiredVersionsManager ด้วยตัวเลือกและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับมัน
tensorflow :: การให้บริการ :: BasicManager ช่วยจัดการวงจรชีวิตของบริการรวมถึงการโหลดการให้บริการและการยกเลิกการโหลด
tensorflow :: การให้บริการ :: BasicManager :: ตัวเลือก ตัวเลือกการกำหนดค่าและอ็อบเจ็กต์ที่เสียบได้ซึ่ง BasicManager จะใช้
tensorflow :: การให้บริการ :: CachingManager ผู้จัดการที่จัดการและโหลดบริการตามความต้องการ
tensorflow :: การให้บริการ :: CachingManager :: LoaderFactory สิ่งที่เป็นนามธรรมสำหรับโรงงานตักดินเพื่อแมปจากคำขอที่ให้บริการไปยังตัวโหลดที่เกี่ยวข้อง
tensorflow :: การให้บริการ :: CachingManager :: ตัวเลือก กำหนดค่าอ็อพชันและอ็อบเจ็กต์ pluggable ที่ CachingManager จะใช้
tensorflow :: การให้บริการ :: ClassifierInterface อินเทอร์เฟซแบบไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสำหรับการจำแนกประเภท
tensorflow :: การให้บริการ :: ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow :: การให้บริการ :: FileSystemStoragePathSource แหล่งที่มาของพา ธ หน่วยเก็บข้อมูลที่ต้องการเวอร์ชันสำหรับชุดเซอร์วิสที่กำหนด
tensorflow :: การให้บริการ :: พับ นามธรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับออบเจ็กต์ที่จัดการวงจรชีวิตของสิ่งที่ให้บริการได้รวมถึงการโหลดและการยกเลิกการโหลด
tensorflow :: การให้บริการ :: พับ :: เมตาดาต้า ข้อมูลเมตาประกอบด้วย ServableId
tensorflow :: การให้บริการ :: LoaderHarness LoaderHarness เป็นวิดเจ็ตที่ ผู้จัดการ ใช้เพื่อยึดและพูดคุยกับ Loader ในขณะที่เป็นเจ้าของ
tensorflow :: การให้บริการ :: LoaderHarness :: ตัวเลือก ตัวเลือก ในการกำหนดค่า LoaderHarness
tensorflow :: การให้บริการ :: ผู้จัดการ ผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการขนถ่ายการค้นหาและการจัดการอายุการใช้งานของอ็อบเจ็กต์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดผ่านทาง Loaders
tensorflow :: การให้บริการ :: PathPrefixLoaderFactory LoaderFactory อย่างง่ายที่มองหา servable ที่พา ธ ที่สร้างขึ้นโดยการต่อคำนำหน้าพา ธ คงที่กับชื่อของ servable
tensorflow :: การให้บริการ :: RegressorInterface โมเดลอินเทอร์เฟซที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสำหรับการดำเนินการถดถอย
tensorflow :: การให้บริการ :: ResourceUnsafeLoader Loader ที่ไม่สนใจทรัพยากร
tensorflow :: การให้บริการ :: SavedModelBundleFactory โรงงานที่สร้าง SavedModelBundles จากพา ธ การส่งออก SavedModel หรือ SessionBundle
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableHandle ตัวชี้อัจฉริยะไปยังวัตถุที่สามารถใช้งานได้ T ที่ดึงมาจาก Loader
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableStateMonitor ยูทิลิตี้ที่รับฟัง EventBus <ServableState> และติดตามสถานะของแต่ละบริการที่กล่าวถึงบนบัส
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableStateMonitor :: ตัวเลือก
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableStateMonitor :: ServableStateAndTime
tensorflow :: การให้บริการ :: ServerCore ServerCore มีสถานะและวิธีการช่วยเหลือที่เปิดใช้งานการสร้าง ModelServers ที่รองรับอินเทอร์เฟซหลาย ๆ
tensorflow :: การให้บริการ :: ServerCore :: ตัวเลือก ตัวเลือก สำหรับการกำหนดค่าออบเจ็กต์ ServerCore
tensorflow :: การให้บริการ :: ServingSession เซสชันที่บล็อกเมธอดการเปลี่ยนสถานะเช่น Close () ในขณะที่อนุญาตให้ Run () สำหรับการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว (ไม่บังคับ)
tensorflow :: การให้บริการ :: ServingSessionWrapper ServingSession ที่ปิดเซสชันที่กำหนดและบล็อกการโทรทั้งหมดนอกเหนือจาก Run ()
tensorflow :: การให้บริการ :: SharedPtrHandle การใช้งาน UntypedServableHandle โดยใช้ shared_ptr เพื่อทำการนับอ้างอิงบน Loader ที่เป็นเจ้าของ Servable
tensorflow :: การให้บริการ :: แหล่งที่มา สิ่งที่เป็นนามธรรมสำหรับโมดูลที่แหล่งที่มาของ servables เพื่อโหลดหรือจัดการกับข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อโหลด servables เหล่านั้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
tensorflow :: การให้บริการ :: SourceAdapter สิ่งที่เป็นนามธรรมสำหรับโมดูลที่รับการเรียกกลับเวอร์ชันที่ต้องการพร้อมข้อมูลประเภท InputType และแปลงเป็นการโทรด้วยข้อมูลประเภท OutputType
tensorflow :: การให้บริการ :: UnarySourceAdapter
tensorflow :: การให้บริการ :: UntypedServableHandle ตัวจัดการที่ไม่ได้เทมเพลตสำหรับเซอร์วิสซึ่งใช้ภายในใน ตัวจัดการ เพื่อดึงอ็อบเจ็กต์ที่ให้บริการที่ถูกลบชนิดจากตัว โหลด

structs

tensorflow :: การให้บริการ :: AspiredServableStateSnapshot ภาพรวมของสถานะของบริการและความต้องการ
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableRequest แบบสอบถามสำหรับวัตถุที่ให้บริการที่โหลดเฉพาะ
tensorflow :: การให้บริการ :: ServableStateSnapshot