Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

String Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AsString

Konwertuje każdy wpis w danym tensorze na ciągi.

tensorflow :: ops :: DecodeBase64

Dekoduj bezpieczne dla sieci ciągi zakodowane w base64.

tensorflow :: ops :: EncodeBase64

Koduj ciągi znaków w bezpiecznym dla sieci formacie base64.

tensorflow :: ops :: ReduceJoin

Łączy Tensor struny w podanych wymiarach.

tensorflow :: ops :: RegexFullMatch

Sprawdź, czy dane wejściowe są zgodne ze wzorcem wyrażenia regularnego.

tensorflow :: ops :: RegexReplace

Zastępuje dopasowania wyrażenia regularnego pattern w input ciągiem zastępczym podanym w funkcji rewrite .

tensorflow :: ops :: StringFormat

Formatuje szablon ciągu przy użyciu listy tensorów.

tensorflow :: ops :: StringJoin

Łączy struny z podanej listy tensorów struny w jeden tensor ;.

tensorflow :: ops :: StringLength

Długość ciągów input .

tensorflow :: ops :: StringLower

DO ZROBIENIA: dodaj doc.

tensorflow :: ops :: StringNGrams

Tworzy ngramy z poszarpanych danych ciągów.

tensorflow :: ops :: StringSplit

Podziel elementy danych input na podstawie delimiter na SparseTensor .

tensorflow :: ops :: StringSplitV2

Podziel elementy source na podstawie sep na SparseTensor .

tensorflow :: ops :: StringStrip

Usuń początkowe i końcowe spacje z tensora .

tensorflow :: ops :: StringToHashBucket

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

tensorflow :: ops :: StringUpper

DO ZROBIENIA: dodaj doc.

tensorflow :: ops :: Substr

Zwróć podciągi z Tensor ciągów.

tensorflow :: ops :: UnicodeScript

Określ kody skryptów danego tensora punktów kodowych liczb całkowitych Unicode.

tensorflow :: ops :: UnicodeTranscode

Transkoduj tekst wejściowy z kodowania źródłowego do kodowania docelowego.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin

Łączy elementy danych inputs na podstawie identyfikatorów segment_ids .