บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ติดตั้ง TensorFlow Federated

มีสองสามวิธีในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ TensorFlow Federated (TFF):

 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้และใช้ TFF ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง เรียกใช้บทช่วยสอน TensorFlow Federated โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ Google Colaboratory
 • หากต้องการใช้ TensorFlow Federated บนเครื่องโลคัลให้ ติดตั้งแพ็กเกจ TFF ด้วย pip package manager ของ Python
 • หากคุณมีการกำหนดค่าเครื่องที่ไม่ซ้ำกันให้ สร้างแพ็คเกจ TFF จากต้นทาง

ติดตั้ง TensorFlow Federated โดยใช้ pip

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

บน Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

บน macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. ติดตั้งแพ็กเกจ TensorFlow Federated Python

pip install --upgrade tensorflow-federated

3 (ทางเลือก) ติดตั้งแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python ทุกคืน

pip install --upgrade tensorflow-federated-nightly

4. ทดสอบ Tensorflow Federated

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"

สร้างแพ็กเกจ TensorFlow Federated Python จากซอร์ส

การสร้างแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python จากซอร์สมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการ:

 • ทำการเปลี่ยนแปลงกับ TensorFlow Federated และทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในคอมโพเนนต์ที่ใช้ TensorFlow Federated ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกส่งหรือออก
 • ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งไปยัง TensorFlow Federated แต่ยังไม่ถูกนำออกใช้

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

บน Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

บน macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. ติดตั้ง Bazel

ติดตั้ง Bazel ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างที่ใช้ในการรวบรวม Tensorflow Federated

3. โคลนที่เก็บ Tensorflow Federated

git clone https://github.com/tensorflow/federated.git
cd "federated"

4. สร้างแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python

mkdir "/tmp/tensorflow_federated"
bazel run //tensorflow_federated/tools/development:build_pip_package -- \
  --nightly \
  --output_dir "/tmp/tensorflow_federated"

5. สร้างโครงการใหม่

mkdir "/tmp/project"
cd "/tmp/project"

6. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

7. ติดตั้งแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python

pip install --upgrade "/tmp/tensorflow_federated/"*".whl"

8. ทดสอบ Tensorflow Federated

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"