ML Community Day คือวันที่ 9 พฤศจิกายน! ร่วมกับเราสำหรับการปรับปรุงจาก TensorFlow, JAX และอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

TensorFlow Federated Tutorials

เหล่านี้ Colab ตาม บทเรียนที่คุณเดินผ่านแนวคิดหลักฉิบหายและ API โดยใช้ตัวอย่างการปฏิบัติ เอกสารอ้างอิงที่สามารถพบได้ใน คู่มือฉิบหาย

เริ่มต้นกับการเรียนรู้แบบสหพันธรัฐ

การเขียนการคำนวณแบบรวมศูนย์แบบกำหนดเอง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจำลอง

บทช่วยสอนระดับกลางและขั้นสูง