บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow Federated

แพลตฟอร์ม TensorFlow Federated (TFF) ประกอบด้วยสองชั้น:

  • Federated Learning (FL) อินเทอร์เฟซระดับสูงเพื่อเชื่อมต่อ Keras หรือโมเดล Machine Learning ที่ไม่ใช่ Keras เข้ากับเฟรมเวิร์ก TFF คุณสามารถดำเนินการขั้นพื้นฐานเช่นการฝึกอบรมแบบรวมศูนย์หรือการประเมินผลโดยไม่ต้องศึกษารายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบรวมศูนย์
  • Federated Core (FC) อินเทอร์เฟซระดับล่างเพื่อแสดงอัลกอริทึมแบบรวมที่กำหนดเองอย่างรัดกุมโดยการรวม TensorFlow เข้ากับตัวดำเนินการสื่อสารแบบกระจายภายในสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันที่พิมพ์ไว้อย่างชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการอ่านบทช่วยสอนต่อไปนี้ซึ่งจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดหลักของ TFF และ API โดยใช้ตัวอย่างที่ใช้ได้จริง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม คำแนะนำ ในการ ติดตั้ง เพื่อกำหนดค่าสภาพแวดล้อมของคุณสำหรับใช้กับ TFF