تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

I / O TensorFlow
TensorFlow I / O یک بسته الحاقی برای Tensorflow است که شامل پشتیبانی io برای مجموعه ای از سیستم های فایل و قالب های پرونده است که در پشتیبانی داخلی TensorFlow موجود نیست. ادغام با بسیاری از سیستم ها و فروشندگان ابر شامل (اما نه محدود به):

  • پرومتئوس
  • آپاچی کافکا
  • Apache Ignite
  • Google Cloud BigQuery
  • Google Cloud PubSub
  • AWS Kinesis
  • ذخیره سازی Microsoft Azure
  • Alibaba Cloud OSS و غیره

انجمن

اطلاعات بیشتر

مجوز

Apache License 2.0