przepływ tensorowy:: porcja:: Interfejs klasyfikatora

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <classifier.h>

Interfejs agnostyczny typu model do przeprowadzania klasyfikacji.

Streszczenie

Określone implementacje będą istnieć dla różnych typów modeli (np. TensorFlow SavedModel), które mogą konwertować żądanie na dane wejściowe specyficzne dla modelu i wiedzieć, jak przekonwertować dane wyjściowe na ogólny wynik klasyfikacji.

Konstruktory i destruktory

~ClassifierInterface ()

Funkcje publiczne

Classify (const ClassificationRequest & request, ClassificationResult *result)=0
virtual Status
Biorąc pod uwagę ClassificationRequest, wypełnia wynik ClassificationResult.

Funkcje publiczne

Klasyfikować

virtual Status Classify(
  const ClassificationRequest & request,
  ClassificationResult *result
)=0

Biorąc pod uwagę ClassificationRequest, wypełnia wynik ClassificationResult.

Detale
Parametry
request
Wprowadź żądanie określające model/sygnaturę do zapytania wraz z ładunkiem danych.
result
Klasyfikacje wyjściowe, które zostaną wypełnione.
Zwroty
Obiekt statusu wskazujący sukces lub niepowodzenie.

~Interfejs klasyfikatora

virtual  ~ClassifierInterface()=default