przepływ tensorowy:: porcja:: wewnętrzny

Streszczenie

Funkcje

GetManagerNumLoadThreads ( AspiredVersionsManager *manager)
uint32
SetManagerNumLoadThreadsNotifier ( AspiredVersionsManager *manager)
std::function< void(uint32)>

Funkcje

GetManagerNumLoadThreads

uint32 GetManagerNumLoadThreads(
  AspiredVersionsManager *manager
)

SetManagerNumLoadThreadsNotifier

std::function< void(uint32)> SetManagerNumLoadThreadsNotifier(
  AspiredVersionsManager *manager
)