przepływ tensorowy:: porcja:: AspirowanyServableStateSnapshot

#include <aspired_version_policy.h>

Migawka stanu i aspiracji serwowalnego.

Streszczenie

Atrybuty publiczne

id
ServableId
is_aspired
bool
state

Atrybuty publiczne

ID

ServableId tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::id

ma aspiracje

bool tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::is_aspired

Państwo

LoaderHarness::State tensorflow::serving::AspiredServableStateSnapshot::state