przepływ tensorowy:: porcja:: AspiredVersionPolityka:: WyświetlanaAkcja

#include <aspired_version_policy.h>

Akcja i powiązany z nią identyfikator serwowalnego.

Streszczenie

Atrybuty publiczne

action
id
ServableId

Funkcje publiczne

DebugString () const
string

Atrybuty publiczne

akcja

Action tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::action

ID

ServableId tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::id

Funkcje publiczne

Ciąg debugowania

string tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::DebugString() const