คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlowException

TensorFlowException คลาสสุดท้ายของสาธารณะ

เกิดข้อยกเว้นที่ไม่ได้ตรวจสอบเมื่อเรียกใช้ TensorFlow Graphs

วิธีการสืบทอด