ارکستراسیون خطوط لوله TFX

جریان هوای آپاچی

Apache Airflow پلتفرمی برای نوشتن، برنامه‌ریزی و نظارت بر گردش‌های کاری برنامه‌ریزی شده است. TFX از Airflow برای نوشتن جریان های کاری به عنوان نمودارهای غیر چرخه ای جهت دار (DAG) از وظایف استفاده می کند. زمانبندی جریان هوا وظایف را روی آرایه ای از کارگران در حالی که وابستگی های مشخص شده را دنبال می کند، اجرا می کند. ابزارهای غنی خط فرمان، انجام جراحی های پیچیده روی DAG ها را به یک فوریت تبدیل می کند. رابط کاربری غنی، تجسم خطوط لوله در حال اجرا در تولید، نظارت بر پیشرفت و عیب یابی مشکلات را در صورت نیاز آسان می کند. وقتی گردش کار به عنوان کد تعریف می شود، قابل نگهداری، نسخه پذیرتر، آزمایش پذیرتر و مشارکتی تر می شود.

برای جزئیات نصب و استفاده از Apache Airflow به Apache Airflow مراجعه کنید.