سازماندهی خطوط لوله TFX

خطوط لوله Kubeflow

Kubeflow یک منبع پلت فرم باز ML اختصاص داده شده به ساخت استقرار یادگیری ماشین (ML) گردش در Kubernetes ساده، قابل حمل و مقیاس پذیر است. Kubeflow خط لوله بخشی از پلت فرم Kubeflow قادر می سازد که ترکیب و اجرای گردش کار تجدید در Kubeflow، یکپارچه با تجربه و نوت بوک تجربیات مبتنی بر است. خدمات Kubeflow Pipelines در Kubernetes شامل فروشگاه ابرداده میزبانی شده، موتور هماهنگ سازی مبتنی بر کانتینر، سرور نوت بوک و رابط کاربری برای کمک به کاربران در توسعه، اجرا و مدیریت خطوط لوله پیچیده ML در مقیاس است. Kubeflow Pipelines SDK امکان ایجاد و اشتراک گذاری اجزا و ترکیب و خطوط لوله را به صورت برنامه ریزی شده فراهم می کند.

مراجعه کنید به عنوان مثال TFX در Kubeflow خط لوله برای جزئیات بیشتر در حال اجرا TFX در مقیاس در Google Cloud.