امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

خدمات مدل

مقدمه

TensorFlow Serving یک سیستم انعطاف پذیر با کارایی بالا برای مدل های یادگیری ماشین است که برای محیط های تولیدی طراحی شده است. سرویس TensorFlow با حفظ همان معماری و API سرور ، استقرار الگوریتم ها و آزمایش های جدید را آسان می کند. سرویس TensorFlow یکپارچه سازی خارج از جعبه با مدل های TensorFlow را فراهم می کند ، اما می تواند به راحتی برای ارائه انواع دیگر مدل ها و داده ها گسترش یابد.

مستندات دقیق توسعه دهنده در مورد خدمات TensorFlow در دسترس است: