przepływ tensorowy:: porcja:: ŚcieżkaPrefiks LoaderFactory

#include <caching_manager.h>

Prosty LoaderFactory, który szuka serwowalnego w ścieżce utworzonej przez połączenie stałego prefiksu ścieżki z nazwą serwowalnego.

Streszczenie

Zakłada, że ​​dany serwable ma tylko jedną wersję, a mianowicie wersję 0.

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: służąc :: CachingManager :: LoaderFactory

Konstruktory i destruktory

PathPrefixLoaderFactory (const string & path_prefix, std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter)
~PathPrefixLoaderFactory ()

Funkcje publiczne

CreateLoader (const ServableId & servable_id) override
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
Tworzy serwowalne dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego servable-id.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const override
virtual int64
Zwraca wersję odpowiadającą serwowalnej nazwie dla danej polityki.

Funkcje publiczne

Utwórz Loader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
) override

Tworzy serwowalne dane składające się z modułu ładującego odpowiadającego servable-id.

Wszelkie błędy można zgłaszać poprzez osadzenie ich w zwróconym elemencie ServableData.

Pobierz wersję udostępnianą

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const override

Zwraca wersję odpowiadającą serwowalnej nazwie dla danej polityki.

ŚcieżkaPrefiks LoaderFactory

 PathPrefixLoaderFactory(
  const string & path_prefix,
  std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter
)

~PathPrefixLoaderFactory

 ~PathPrefixLoaderFactory() override=default