przepływ tensorowy:: porcja:: Uprząż ładowarki:: Opcje

#include <loader_harness.h>

Opcje , aby skonfigurować LoaderHarness .

Streszczenie

Konstruktory i destruktory

Options ()

Atrybuty publiczne

error_callback
std::function< void(const ServableId & id , const Status &error)>
(opcjonalna) funkcja do wywołania po przejściu do stanu kError.
load_retry_interval_micros = 0
uint64
Odstęp czasu w mikrosekundach między każdą ponowną próbą załadowania możliwego do wyświetlenia.
max_num_load_retries = 0
uint32
Maksymalna liczba ponownych prób załadowania servable'a po pierwszym niepowodzeniu, zanim się poddamy.

Atrybuty publiczne

error_callback

std::function< void(const ServableId &id, const Status &error)> tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::error_callback

(opcjonalna) funkcja do wywołania po przejściu do stanu kError.

load_retry_interval_micros

uint64 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::load_retry_interval_micros = 0

Odstęp czasu w mikrosekundach między każdą ponowną próbą załadowania możliwego do wyświetlenia.

max_num_load_retries

uint32 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::max_num_load_retries = 0

Maksymalna liczba ponownych prób załadowania servable'a po pierwszym niepowodzeniu, zanim się poddamy.

Funkcje publiczne

Opcje

 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::Options()