Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Io Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader

Czytnik, który wyprowadza rekordy o stałej długości z pliku.

tensorflow :: ops :: IdentityReader

Czytnik, który wyprowadza kolejkę, działa zarówno jako klucz, jak i wartość.

tensorflow :: ops :: LMDBReader

Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku LMDB.

tensorflow :: ops :: MatchingFiles

Zwraca zestaw plików pasujących do co najmniej jednego wzorca globalnego.

tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints

Specyficzne dla formatu V2: scala pliki metadanych podzielonych na fragmenty punktów kontrolnych.

tensorflow :: ops :: ReadFile

Odczytuje i wyprowadza całą zawartość nazwy pliku wejściowego.

tensorflow :: ops :: ReaderNumRecordsProduced

Zwraca liczbę rekordów utworzonych przez tego czytnika.

tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

Zwraca liczbę jednostek pracy, które czytnik zakończył przetwarzać.

tensorflow :: ops :: ReaderRead

Zwraca następny rekord (klucz, para wartości) utworzony przez czytnika.

tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo

Zwraca maksymalnie num_records (klucz, wartość) wygenerowane przez program Reader.

tensorflow :: ops :: ReaderReset

Przywróć czytnik do jego początkowego, czystego stanu.

tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState

Przywróć czytnik do wcześniej zapisanego stanu.

tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState

Utwórz tensor ciągu, który koduje stan czytnika.

tensorflow :: ops :: Restore

Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.

tensorflow :: ops :: RestoreSlice

Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.

tensorflow :: ops :: RestoreV2

Przywraca tensory z punktu kontrolnego V2.

tensorflow :: ops :: Zapisz

Zapisuje wejściowe tensory na dysku.

tensorflow :: ops :: SaveSlices

Zapisuje plasterki tensorów wejściowych na dysk.

tensorflow :: ops :: SaveV2

Zapisuje tensory w formacie punktu kontrolnego V2.

tensorflow :: ops :: ShardedFilename

Wygeneruj fragmentowaną nazwę pliku.

tensorflow :: ops :: ShardedFilespec

Wygeneruj wzorzec glob pasujący do wszystkich podzielonych na fragmenty nazw plików.

tensorflow :: ops :: TFRecordReader

Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku TensorFlow Records.

tensorflow :: ops :: TextLineReader

Czytnik, który wyprowadza wiersze pliku rozdzielone '
”.

tensorflow :: ops :: WholeFileReader

Czytnik, który wyprowadza całą zawartość pliku jako wartość.

tensorflow :: ops :: WriteFile

Zapisuje zawartość do pliku pod nazwą pliku wejściowego.