Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tf.get_logger

TensorFlow 1 version View source on GitHub

Return TF logger instance.