คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ประเภทข้อมูล

สาธารณะสุดท้าย enum DataType

แสดงประเภทขององค์ประกอบใน Tensor เป็น enum

วิธีการสืบทอด

ค่า Enum

BOOL DataType สุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ

บูลีน

ประเภทข้อมูลสุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ DOUBLE

จุดลอยตัวความแม่นยำสองเท่า 64 บิต

สาธารณะคงสุดท้าย DataType FLOAT

จุดลอยตัวเดียวที่มีความแม่นยำ 32 บิต

DataType สุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ INT32

จำนวนเต็มลงนาม 32 บิต

DataType สุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ INT64

จำนวนเต็มลงนาม 64 บิต

ประเภทข้อมูลสุดท้ายคงที่สาธารณะ STRING

ลำดับของไบต์

TensorFlow ใช้ประเภท STRING สำหรับลำดับไบต์โดยพลการ

DataType สุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ UINT8

จำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงชื่อ