คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

รูปร่าง

รูปร่าง ระดับสุดท้ายของสาธารณะ

รูปร่างที่เป็นที่รู้จักบางส่วนของเทนเซอร์ที่เกิดจากการใช้งาน

วิธีการสาธารณะ

บูลีน
เท่ากับ (Object obj)
int
รูปร่าง คงที่
make (ยาว firstDimensionSize ยาว ... otherDimensionSizes)
สร้างรูปร่างแทนค่า N มิติ
int
numDimensions ()
จำนวนมิติที่แสดงโดยรูปร่างนี้
รูปร่าง คงที่
สเกลาร์ ()
สร้างรูปร่างแทนค่าสเกลาร์
ยาว
ขนาด (int i)
ขนาดของมิติที่ i-th
สตริง
toString ()
คำอธิบายที่ชัดเจนของรูปร่างที่มีไว้สำหรับการดีบัก
รูปร่าง คงที่
ไม่ทราบ ()
สร้างรูปร่างแทนจำนวนมิติที่ไม่รู้จัก

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

บูลีนสาธารณะ เท่ากับ (Object obj)

int สาธารณะ hashCode ()

รูปร่าง คงที่สาธารณะ ทำให้ (ยาว firstDimensionSize ยาว ... otherDimensionSizes)

สร้างรูปร่างแทนค่า N มิติ

สร้างรูปร่างแทนค่า N มิติ (N เป็นอย่างน้อย 1) โดยมีขนาดที่ระบุสำหรับแต่ละมิติ A -1 แสดงว่าไม่ทราบขนาดของมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

int numDimensions สาธารณะ ()

จำนวนมิติที่แสดงโดยรูปร่างนี้

ผลตอบแทน
  • -1 ถ้าไม่ทราบจำนวนมิติ 0 ถ้ารูปร่างแทนสเกลาร์ 1 สำหรับเวกเตอร์ 2 สำหรับเมทริกซ์เป็นต้น

สเกลาร์ รูปร่าง คงที่สาธารณะ ()

สร้างรูปร่างแทนค่าสเกลาร์

ขนาด ยาวสาธารณะ (int i)

ขนาดของมิติที่ i-th

ผลตอบแทน
  • ขนาดของมิติข้อมูลที่ร้องขอหรือ -1 หากไม่ทราบ

สาธารณะ String toString ()

คำอธิบายที่ชัดเจนของรูปร่างที่มีไว้สำหรับการดีบัก

ไม่ทราบ รูปร่าง คงที่สาธารณะ ()

สร้างรูปร่างแทนจำนวนมิติที่ไม่รู้จัก