มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

TensorFlow I / O
TensorFlow I / O เป็นแพ็คเกจส่วนขยายของ Tensorflow ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุน io สำหรับชุดของระบบไฟล์และรูปแบบไฟล์ที่ไม่มีในการสนับสนุนในตัวของ TensorFlow การผสานรวมกับระบบและผู้ให้บริการคลาวด์จำนวนมากรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง):

  • โพรมีธีอุส
  • อาปาเช่คาฟคา
  • Apache Ignite
  • Google Cloud BigQuery
  • Google Cloud PubSub
  • AWS Kinesis
  • ที่เก็บข้อมูล Microsoft Azure
  • Alibaba Cloud OSS เป็นต้น

ชุมชน

ข้อมูลมากกว่านี้

ใบอนุญาต

Apache License 2.0