przepływ tensorowy:: porcja:: Niewpisany uchwyt do obsługi

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <servable_handle.h>

Non-templatized uchwyt do servable, używane wewnętrznie w Menedżerze aby odzyskać skasowane servable typ-obiektu z Loader .

Streszczenie

Uchwyt utrzymuje przy życiu bazowy obiekt tak długo, jak długo uchwyt jest aktywny. Frontend nie powinien trzymać go przez długi czas, ponieważ trzymanie go może opóźnić przeładowanie serwera.

Dziedzictwo

Znane kierować podklasy: tensorflow :: serwujące :: SharedPtrHandle

Konstruktory i destruktory

~UntypedServableHandle ()

Funkcje publiczne

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

Funkcje publiczne

ID

virtual const ServableId & id() const =0

serwowalny

virtual AnyPtr servable()=0

~Niewpisany uchwyt do obsługi

virtual  ~UntypedServableHandle()=default