tensorflow :: porcja

Streszczenie

typedefs

LoaderSource za pomocą
Source < std::unique_ptr< Loader >>
StoragePathSourceAdapter za pomocą
SourceAdapter < StoragePath, std::unique_ptr< Loader >>

Funkcje

DEFINE_CLASS_REGISTRY (StoragePathSourceAdapterRegistry, StoragePathSourceAdapter )
operator!= (const Loader::Metadata & a, const Loader::Metadata & b)
bool
operator!= (const ServableStateSnapshot< T > & a, const ServableStateSnapshot< T > & b)
bool
operator!= (const ServableHandle < T > & l, const ServableHandle < U > & r)
constexpr bool
operator!= (const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b)
bool
operator<< (std::ostream & os, LoaderHarness::State state)
std::ostream &
operator<< (std::ostream & os, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & state_and_time)
std::ostream &
operator== (const AspiredVersionPolicy::ServableAction & lhs, const AspiredVersionPolicy::ServableAction & rhs)
bool
operator== (const Loader::Metadata & a, const Loader::Metadata & b)
bool
operator== (const ServableStateSnapshot< T > & a, const ServableStateSnapshot< T > & b)
bool
operator== (const ServableHandle < T > & l, const ServableHandle < U > & r)
constexpr bool
operator== (const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b)
bool

klasy

tensorflow :: służąc :: AspiredVersionPolicy

Interfejs dla polityki mają być stosowane do przechodzenia wersje servable w servable strumienia.

tensorflow :: służąc :: AspiredVersionsManager

Menedżer, który implementuje docelowa < ładowarki > API, które używa aspirował-wersje wywołań zwrotnych do decydują o servable wersje do załadowania.

tensorflow :: służąc :: AspiredVersionsManagerBuilder

Buduje AspiredVersionsManager z opcji i źródeł podłączonych do niego.

tensorflow :: służąc :: BasicManager

Pomaga zarządzać cyklem życia servables tym załadunek, obsługujących i ich rozładunek.

tensorflow :: służąc :: CachingManager

Menedżer, który zarządza i ładuje servables na żądanie.

tensorflow :: służąc :: ClassifierInterface

Model typu agnostyk interfejs do wykonywania klasyfikacji.

tensorflow :: służąc :: ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow :: służąc :: FileSystemStoragePathSource

Źródło ścieżki pamięci masowej, które aspiruje wersje dla danego zbioru servables.

tensorflow :: służąc :: Loader

Standaryzowanego abstrakcji dla obiektu, który zarządza cyklem życia servable, w tym załadunek i rozładunek go.

tensorflow :: służąc :: LoaderHarness

LoaderHarness jest widget z Menedżera zastosowań trzymać się i rozmowa do ładowarki , gdy to jest jej właścicielem.

tensorflow :: :: Menedżer służąc

Menedżer jest odpowiedzialny za załadunek, rozładunek, odnośników i zarządzania dożywotnią wszystkich Servable obiektów poprzez ich ładowarki.

tensorflow :: służąc :: PathPrefixLoaderFactory

Prosty LoaderFactory że szuka servable na ścieżce utworzonej przez złączenie stały prefiks ścieżki z nazwą servable użytkownika.

tensorflow :: służąc :: RegressorInterface

Modelować agnostycznego interfejs do wykonywania regresji.

tensorflow :: służąc :: ResourceUnsafeLoader

Loader , który jest nieświadomy zasobów.

tensorflow :: służąc :: SavedModelBundleFactory

Fabryka, która tworzy SavedModelBundles z SavedModel lub SessionBundle ścieżek eksportowych.

tensorflow :: służąc :: ServableHandle

Inteligentny wskaźnik do leżącej servable obiektu T pobierane z Loader .

tensorflow :: służąc :: ServableStateMonitor

Narzędzie, które nasłuchuje na EventBus <ServableState> i śledzi stan każdego servable wymienionego w autobusie.

tensorflow :: służąc :: ServerCore

ServerCore zawiera państwowe i pomocnika metod umożliwiających budowę ModelServers które obsługują wiele interfejsów.

tensorflow :: służąc :: ServingSession

Sesja, która blokuje państwowe zmianę metody, takie jak close (), pozwalając jednocześnie run () dla dostępem tylko do odczytu (nie egzekwowane).

tensorflow :: służąc :: ServingSessionWrapper

ServingSession że owija danej sesji i blokuje wszystkie połączenia inne niż run ().

tensorflow :: służąc :: SharedPtrHandle

Implementacja UntypedServableHandle przy użyciu shared_ptr zrobić ref liczenia na Loader , który jest właścicielem Servable.

tensorflow :: służąc :: Źródło

Abstrakcją dla modułu że źródła servables załadowania, lub, bardziej precyzyjnie, uchwyty do danych, które mogą być wykorzystane, aby załadować te servables.

tensorflow :: służąc :: SourceAdapter

Abstrakcją dla modułu, który odbiera wywołania zwrotne aspirował-wersja z danymi typu InputType i konwertuje je do połączeń z danymi typu OutputType.

tensorflow :: służąc :: UnarySourceAdapter
tensorflow :: służąc :: UntypedServableHandle

Non-templatized uchwyt do servable, używane wewnętrznie w Menedżerze aby odzyskać skasowane servable typ-obiektu z Loader .

kodowanym

tensorflow :: służąc :: AspiredServableStateSnapshot

Migawka z Państwa posiadał servable i aspiredness.

tensorflow :: służąc :: ServableRequest

Zapytanie o specyficznych ładowane servable obiektu.

tensorflow :: służąc :: ServableStateSnapshot

Przestrzenie nazw

tensorflow :: :: wewnętrzny służący
tensorflow :: służąc :: test_util

typedefs

LoaderSource

Source< std::unique_ptr< Loader >> LoaderSource

StoragePathSourceAdapter

SourceAdapter< StoragePath, std::unique_ptr< Loader >> StoragePathSourceAdapter

Funkcje

DEFINE_CLASS_REGISTRY

 DEFINE_CLASS_REGISTRY(
 StoragePathSourceAdapterRegistry,
 StoragePathSourceAdapter
)

operator! =

bool operator!=(
 const Loader::Metadata & a,
 const Loader::Metadata & b
)

operator! =

bool operator!=(
 const ServableStateSnapshot< T > & a,
 const ServableStateSnapshot< T > & b
)

operator! =

constexpr bool operator!=(
 const ServableHandle< T > & l,
 const ServableHandle< U > & r
)

operator! =

bool operator!=(
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b
)

operator

std::ostream & operator<<(
 std::ostream & os,
 LoaderHarness::State state
)

operator

std::ostream & operator<<(
 std::ostream & os,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & state_and_time
)

operator ==

bool operator==(
 const AspiredVersionPolicy::ServableAction & lhs,
 const AspiredVersionPolicy::ServableAction & rhs
)

operator ==

bool operator==(
 const Loader::Metadata & a,
 const Loader::Metadata & b
)

operator ==

bool operator==(
 const ServableStateSnapshot< T > & a,
 const ServableStateSnapshot< T > & b
)

operator ==

constexpr bool operator==(
 const ServableHandle< T > & l,
 const ServableHandle< U > & r
)

operator ==

bool operator==(
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b
)