Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Szkolenia Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: ApplyAdadelta

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.

tensorflow :: ops :: ApplyAdagrad

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow :: ops :: ApplyAdagradDA

Zaktualizuj „* var” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.

tensorflow :: ops :: ApplyAdam

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow :: ops :: ApplyAddSign

Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow :: ops :: ApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: ApplyFtrl

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ApplyGradientDescent

Zaktualizuj „* var”, odejmując od niego „alpha” * „delta”.

tensorflow :: ops :: ApplyMomentum

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.

tensorflow :: ops :: ApplyPowerSign

Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow :: ops :: ApplyProximalAdagrad

Zaktualizuj „* var” i „* accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.

tensorflow :: ops :: ApplyProximalGradientDescent

Zaktualizuj „* var” jako algorytm FOBOS ze stałym współczynnikiem uczenia się.

tensorflow :: ops :: ApplyRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdadelta

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagradDA

Zaktualizuj „* var” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdam

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdamWithAmsgrad

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAddSign

Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrl

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrlV2

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyGradientDescent

Zaktualizuj „* var”, odejmując od niego „alpha” * „delta”.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyKerasMomentum

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem rozpędu.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyPowerSign

Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalAdagrad

Zaktualizuj „* var” i „* accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalGradientDescent

Zaktualizuj „* var” jako algorytm FOBOS ze stałym współczynnikiem uczenia się.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdadelta

zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagrad

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagradDA

Zaktualizuj wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrlV2

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyKerasMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalAdagrad

Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

Rzadka aktualizacja „* var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta

zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagrad

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagradDA

Zaktualizuj wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie z proksymalnym schematem Adagrad.

tensorflow :: ops :: SparseApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrl

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrlV2

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „* var” i „* accum” zgodnie ze schematem momentum.

tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalAdagrad

Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.

tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalGradientDescent

Rzadka aktualizacja „* var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow :: ops :: SparseApplyRMSProp

Zaktualizuj „* var” zgodnie z algorytmem RMSProp.