Operacje szkoleniowe

Streszczenie

Zajęcia

tensorflow:: ops:: ApplyAdadelta

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem adadelta.

tensorflow:: ops:: ApplyAdagrad

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow:: ops:: ApplyAdagradDA

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem bliższego adagradu.

tensorflow:: ops:: ApplyAdam

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow:: ops:: ApplyAddSign

Zaktualizuj „*var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow:: ops:: ApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: ApplyFtrl

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proksymalny.

tensorflow:: ops:: ApplyFtrlV2

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proksymalny.

tensorflow:: ops:: ApplyGradientDescent

Zaktualizuj „*var”, odejmując od niego „alfa” * „delta”.

tensorflow:: ops:: ApplyMomentum

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: ApplyPowerSign

Zaktualizuj „*var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow:: ops:: ApplyProximalAdagrad

Zaktualizuj „*var” i „*accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.

tensorflow:: ops:: ApplyProximalGradientDescent

Zaktualizuj „*var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow:: ops:: ApplyRMSProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdadelta

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem adadelta.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdagrad

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdagradDA

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem bliższego adagradu.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdam

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdamWithAmsgrad

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem Adama.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAddSign

Zaktualizuj „*var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyFtrl

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proksymalny.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyFtrlV2

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proksymalny.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyGradientDescent

Zaktualizuj „*var”, odejmując od niego „alfa” * „delta”.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyKerasMomentum

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyMomentum

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyPowerSign

Zaktualizuj „*var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyProximalAdagrad

Zaktualizuj „*var” i „*accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyProximalGradientDescent

Zaktualizuj „*var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow:: ops:: ResourceApplyRMSProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdadelta

var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdagrad

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdagradDA

Zaktualizuj wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem bliższego adagradu.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyFtrl

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proximal.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyFtrlV2

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proximal.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyKerasMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyProximalAdagrad

Rzadkie wpisy aktualizacji w '*var' i '*accum' zgodnie z algorytmem FOBOS.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

Rzadka aktualizacja „*var” jako algorytmu FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyRMSPProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: SparseApplyAdadelta

var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().

tensorflow:: ops:: SparseApplyAdagrad

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem adagrad.

tensorflow:: ops:: SparseApplyAdagradDA

Zaktualizuj wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem bliższego adagradu.

tensorflow:: ops:: SparseApplyCenteredRMSPProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

tensorflow:: ops:: SparseApplyFtrl

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proximal.

tensorflow:: ops:: SparseApplyFtrlV2

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proximal.

tensorflow:: ops:: SparseApplyMomentum

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem pędu.

tensorflow:: ops:: SparseApplyProximalAdagrad

Rzadkie wpisy aktualizacji w '*var' i '*accum' zgodnie z algorytmem FOBOS.

tensorflow:: ops:: SparseApplyProximalGradientDescent

Rzadka aktualizacja „*var” jako algorytmu FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

tensorflow:: ops:: SparseApplyRMSPProp

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem RMSProp.